ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COSMOTE (COSMOTE App) Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ MY COSMOTE HTTPS://WWW.COSMOTE.GR/SELFCARE (DATA PRIVACY NOTICE)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Όποιος επιθυμεί μια γενική ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών από τον ΟΤΕ παρακαλούμε να διαβάσει το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορεί να το βρει εδώ.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών κατά την χρήση της εφαρμογής COSMOTE (εφεξής η Εφαρμογή) ή/και του ιστοτόπου My COSMOTE https://www.cosmote.gr/selfcare (εφεξής “ο Ιστότοπος”). Σημειώνουμε ότι το παρόν αποτελεί το ειδικότερο ενημερωτικό κείμενο αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή της Εφαρμογής κι ερμηνεύεται πάντα σε συνδυασμό με το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”) -εφεξής η Εταιρεία- με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες.

2. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us.

3. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ;

Η Εφαρμογή και ο Ιστότοπος παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα διαχείρισης των τηλεπικοινωνιακών, καθώς και άλλων υπηρεσιών που έχει στον Όμιλο ΟΤΕ. Μέσω αυτών μπορεί π.χ. να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού λογαριασμού (e- λογαριασμός), να αποκτήσει πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες για τις συνδέσεις του, να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τις συνδέσεις κινητής και σταθερής COSMOTE, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία (εφεξής συγκεντρωτικά αναφερόμενες ως οι Υπηρεσίες).

Μέσω της Εφαρμογής ή/και του Ιστότοπου συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:

  1. Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής και/ή του Ιστοτόπου (Νομική βάση επεξεργασίας: εκτέλεση σύμβασης, άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε:
  2. Δεδομένα που συλλέγουμε μετά την ρητή τους συγκατάθεση (Νομική βάση επεξεργασίας: συγκατάθεση, άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε:
  3. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση το έννομο συμφέρον μας με σκοπό την διαφήμιση της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψιν τις προτιμήσεις των συνδρομητών, καθώς και τις ενέργειες μάρκετινγκ. (Νομική βάση επεξεργασίας: έννομο συμφέρον, άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ). Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε:

To συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς και την ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Παρόλα αυτά μπορούν ανά πάσα στιγμή, να δηλώσουν την αντίρρησή τους σε αυτό το είδος επεξεργασίας. Για τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης μπορούν να ανατρέξουν στην παράγραφο 9 της παρούσας ενημέρωσης.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ (PERMISSIONS) ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εφαρμογή, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ενδέχεται να απαιτεί ή να ζητήσει προαιρετική πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα της τερματικής συσκευής του συνδρομητή για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει:

5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (PUSH NOTIFICATIONS)

Η Εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις στη συσκευή του συνδρομητή, προκειμένου να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που έχει στην COSMOTE, όπως για παράδειγμα για την έκδοση του λογαριασμού του ή για λειτουργικότητες που αφορούν την Εφαρμογή π.χ. πραγματοποίηση, κατόπιν αιτήματός του, αλλαγής στο όνομα του wifi του.

Επιπλέον, σε περίπτωση που έχει δώσει την συγκατάθεσή του για τη δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ, όπως περιγράφεται στο σημείο 7, ενδέχεται να λαμβάνει εξατομικευμένες προσφορές/ δώρα/παροχές/εκπτωτικά κουπόνια ή/και διαφημίσεις με την μορφή ειδοποιήσεων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις, μπορεί να απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα από τις ρυθμίσεις της συσκευής του.

6. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ;

Όπως αναφέρεται και στους όρους χρήσης του COSMOTE App και My COSMOTE, οι χρήστες που εγγράφονται ως μη συνδρομητές της Εταιρείας καταχωρούνται ως «Εγγεγραμμένοι Χρήστες», ενώ οι συνδρομητές της Εταιρείας, που εγγράφονται και ταυτοποιούνται καταχωρούνται ως «Ταυτοποιημένοι Χρήστες».

Τα προσωπικά δεδομένων των Εγγεγραμμένων Χρηστών, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία και χρήση της Εφαρμογής διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός του Εγγεγραμμένου Χρήστη.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την διατήρηση των δεδομένων Ταυτοποιημένων Χρηστών δείτε εδώ.

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-Λογαριασμός) παραμένουν διαθέσιμα για 12 μήνες από την διακοπή / λήξη της σύμβασης, εκτός αν ζητηθεί η κατάργηση του λογαριασμού.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την διατήρηση των δεδομένων του προγράμματος COSMOTE DEALS for YOU δείτε εδώ.

Τα βιομετρικά δεδομένα για το σκοπό της ταυτοποίησης διατηρούνται για 30 μέρες από την υποβολή του αιτήματός του πελάτη και μετά διαγράφονται οριστικά χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Διατηρούμε παρόλα αυτά το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των βιομετρικών του δεδομένων (αν δηλαδή υπήρξε ταυτοποίηση με βάση τη χρήση τους ή όχι) για όσο χρονικό διάστημα είναι συνδρομητής μας και για επιπλέον 14 μήνες μετά την διακοπή παροχής των υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα επαφών του συνδρομητή, με σκοπό τη χρήση της φωτογραφίας της εκάστοτε επαφής του για να τεθεί ως Avatar Image, καθώς και την ενημέρωσή του για το ποιες από τις επαφές του είναι συνδρομητές COSMOTE, διατηρούνται για όσο είναι ενεργός χρήστης στην εφαρμογή ή για έως 100 μέρες από την τελευταία χρήση της εφαρμογής.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από ερωτηματολόγια από δράσεις βιωσιμότητας διατηρούνται μέχρι το πέρας της ενέργειας.

7. O ΟΤΕ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Ειδικότερα, ο ΟΤΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 3 και ζητάει πρόσβαση σε αυτά, όπως αναφέρονται στην ενότητα 4 με σκοπό την λειτουργία της Εφαρμογής και την εξυπηρέτησή σας μέσω του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών για άλλους σκοπούς, θα τους ενημερώσουμε πρώτα σχετικά και θα φροντίσουμε να λάβουμε την συγκατάθεσή τους.

Μπορούν να αλλάξουν τις επιλογές τους σχετικά με τα παραπάνω από το μενού «Ρυθμίσεις ενημερώσεων». Επιπρόσθετα εφόσον μας έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, στον ΟΤΕ ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα τους μέσω της Εφαρμογής, προκειμένου να δημιουργήσουμε προφίλ συνδρομητή με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Το σχετικό ενημερωτικό κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται εδώ.

8. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των OTE πελατών ενδέχεται να είναι:

Οι τρίτες αυτές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι ‘Εκτελούντες’ στην επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΤΕ, δηλαδή συνεργάτες ΟΤΕ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο OTE εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες του ΟΤΕ πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που, στον Όμιλο ΟΤΕ, συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα των συνδρομητών, μόνο μετά από εντολή του ΟΤΕ και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω εταιριών, o OTE δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβασή τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν περιλαμβάνουν:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να:

Σε περίπτωση που οι πελάτες θεωρήσουν ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά τους και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ο ΟΤΕ θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά τους, χωρίς καθυστέρηση, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός τους. Σε κάθε περίπτωση θα τους ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά του συνδρομητή είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του, λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

10. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ;

O ΟΤΕ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).

Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 1/4/2024